Kalkulačka čistej mzdy


Kalkulačka čistej mzdy

Kalkulátor čistej mzdy vypočíta výšku čistej mzdy z Vašej hrubej mzdy a zobrazí rozdelenie mzdy na samotnú mzdu, odvody a dane.

Hrubá mesačná mzda (EUR) Minimálna mzda je 580,00 EUR
Počet detí Počet vyživovaných nezaopatrených detí
Uplatňujem NZČD
Uplatňujem/Neuplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane.
Vypočítat čistú mesačnú mzdu
Čistá mesačná mzda EUR
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca EUR
 
Podrobný rozpis Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie
Odpočítateľná položka 0,00 EUR
Vymeriavací základ EUR
Zdravotné poistenie spolu (4% / 10%) EUR EUR
 
Sociálne poistenie
Vymeriavací základ EUR
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%) EUR EUR
Starobné poistenie (4%/14%) EUR EUR
Invalidné poistenie (3%/3%) EUR EUR
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%) EUR EUR
Garančný fond (0%/0,25%) EUR EUR
Rezervný fond (0%/4,75%) EUR EUR
Úrazové poistenie (0%/0,8%) EUR EUR
Sociálne poistenie spolu (9,4%/25,2%) EUR EUR
Odvody spolu
Odvody spolu (13,4%/35,2%) EUR EUR
 
Daň z príjmu
Mesačný základ dane EUR
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NZČD) EUR
Mesačný základ dane pred danením EUR
Daň z príjmu (19%/25%) EUR
 
Bonus
Daňový bonus na dieťa EUR