Výpočet dane z príjmu SZČO


Výpočet dane z príjmu SZČO za rok 2019

Výpočet dane z príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO): za rok 2019.

Príjmy (EUR) Suma všetkých zdaniteľných príjmov za rok 2019.
Výdavky (EUR) Suma všetkých výdavkov za rok 2019.
Paušálne výdavky
Uplatňujem paušálne výdavky 60% z príjmov alebo priznám reálne výdavky? (max. 20.000 EUR)
Odvody na zdravotné poistenie (EUR) Suma všetkých odvodov na zdravotné poistenie za rok 2019.
Odvody na sociálne poistenie (EUR) Suma všetkých odvodov na sociálne poistenie za rok 2019.
Vypočítaj daň z príjmu SZČO
Daň z príjmu výsledok
Paušálne výdavky (60%) EUR    
Výdavky EUR    
Základ dane EUR
Nezdaniteľná časť EUR
Daň z príjmu (19%) EUR