Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO


Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO

Kalkulátor na výpočet sociálnych a zdravotných odvodov SZČO v roku 2020.

Základ dane z príjmu (EUR) Čiastkový základ dane z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
Poistné na zdravotné poistenie (EUR) Verejné zdravotné poistenie za minulý rok.
Poistné na sociálne poistenie (EUR) Sociálne poistenie za minulý rok.
Počet mesiacov Počet mesiacov výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Zdravotné postihnutie
SZČO so alebo bez zdravotného postihnutia (ZP).
SZČO je súčasne zamestnancom
Vypočítat poistné pro SZČO
Mesačné zdravotné poistenie
Vymeriavací základ EUR
Mesačné zdravotné poistenie (%) EUR
Mesačné sociálne poistenie
Vymeriavací základ EUR
Nemocenské poistenie (4,4%) EUR
Starobné poistenie (18%) EUR
Invalidné poistenie (6%) EUR
Rezervný fond solidarity (4,75%) EUR
Mesačné sociálne poistenie spolu EUR
Mesačné zdravotné a sociálne poistenie spolu EUR